Spindelnät i skogen
Lövtavlor
Skogskonst
Ute lektion

Om mullekojan


Vi bedriver verksamheten enligt Friluftsfrämjandets I Ur och Skur pedagogik. I Ur och Skur är ett varumärke som ägs av Friluftsfrämjandet. I Ur och Skur är utomhuspedagogik – upplevelsebaserat lärande i autentiska miljöer och friluftspedagogik- lärande i friluftsnatur och pedagogisk friluftsaktivitet.


I Ur och Skurs verksamhet startades år 1985, av två ledare på Lidingö som ville utveckla Friluftsfrämjandets barnverksamhet, främst Skogsmulle, på sin förskola. Verksamheten omfattar numera ca 220 förskolor, pedagogisk omsorg, skolor och fritidshem utspridda i vårt avlånga land.


Vi är ett personalkooperativ som driver verksamheterna. I Ur och Skur Mullekojans förskola består av fyra avdelningar, I Ur och Skur Laxehyddan förskola består av 1 avdelning och I Ur och Skurskolan Skarpnäck har ca 50 elever F-3. Förskolan Mullekojan grundades 1990.

Skolan startade år 2000.

Laxehyddan startade 2021.

Vi följer Stockholm Stads riktlinjer för avgifter till förskola och fritidshemmet.


Sidan uppdaterad 2022-03-03